• <xmp id="s444s"><menu id="s444s"></menu>
  <menu id="s444s"></menu>
  <menu id="s444s"><tt id="s444s"></tt></menu>
  <xmp id="s444s"><nav id="s444s"></nav>
 • <nav id="s444s"><strong id="s444s"></strong></nav>
 • <menu id="s444s"><menu id="s444s"></menu></menu>
 • <xmp id="s444s"><menu id="s444s"></menu>
  <menu id="s444s"></menu><menu id="s444s"></menu>
 • “綠色衛士”在行動

  三年級作文865字
  作者:倪娟
 •  
 • qiú
 •  
 • shēng
 • men
 • yǎng
 • men
 • de
 • xīng
 • qiú
 •  
 • rán
 • ér
 • 地球,一個生我們養我們的星球。然而
 • yǒu
 • xiē
 • rén
 • què
 • duì
 • qiú
 • jìn
 • háng
 • zhe
 • liè
 • de
 • huán
 • jìng
 • huài
 • 有些人卻對地球進行著一系列的環境破壞
 •  
 • shèn
 • zhì
 • hái
 • jiào
 • zhè
 • me
 • zuò
 • méi
 • yǒu
 • shí
 • me
 • guān
 •  
 • shì
 • shí
 • ,甚至還覺得這么做沒有什么關系。事實
 • què
 • bìng
 • fēi
 •  
 • guǒ
 • qiú
 • bèi
 • huài
 • le
 •  
 • me
 • 卻并非如此,如果地球被破壞了,那么也
 • jiù
 • shì
 • rén
 • lèi
 • jiāng
 • zǒu
 • xiàng
 • huǐ
 • miè
 •  
 • bǎo
 • huán
 • jìng
 • shì
 • měi
 • 就是人類將走向毀滅。保護環境是每一個
 • gōng
 • mín
 • yīng
 • jìn
 • de
 •  
 • jiù
 • shuō
 • shàng
 • bài
 • xīng
 • sān
 • ba
 • 公民應盡的義務。就說上個禮拜星期三吧
 •  
 • cān
 • jiā
 • le
 • huó
 • dòng
 •  
 • ,我也參加了護綠活動。
 •  
 •  
 •  
 • tiān
 • xià
 • shí
 • èr
 • diǎn
 • zhěng
 •  
 • men
 • sān
 • nián
 • tóng
 •  那天下午十二點整,我們三年級同
 • xué
 • yào
 • dāng
 •  
 • xiǎo
 • wèi
 • shì
 •  
 •  
 • zhī
 • jiàn
 • bān
 • 學要去當一次“護綠小衛士”。只見我班
 • pái
 • zhe
 • zhěng
 • zhěng
 • de
 • duì
 •  
 • zài
 • lǎo
 • shī
 • de
 • dài
 • lǐng
 • xià
 •  
 • 排著整整齊齊的隊伍,在老師的帶領下,
 • men
 • lái
 • dào
 • le
 • men
 • sān
 • nián
 •  
 • gōng
 • zuò
 •  
 • de
 • fāng
 •  
 • 我們來到了我們三年級“工作”的地方,
 • jiù
 • shì
 • men
 • xué
 • xiào
 • páng
 • biān
 • xiǎo
 • shāng
 • diàn
 • qián
 • miàn
 • de
 • gōng
 • gòng
 • jiē
 • 那就是我們學校旁邊小商店前面的公共街
 • dào
 •  
 • ā
 •  
 • zhēn
 • kuì
 • shì
 • xiǎo
 • shāng
 • diàn
 • qián
 • miàn
 • de
 • jiē
 • dào
 •  
 • 道。啊!真不愧是小商店前面的街道。不
 • guǎn
 • shì
 • shí
 • me
 • qiān
 • bǎi
 • guài
 • de
 • dōng
 • dōu
 • yǒu
 •  
 • fàng
 • chòu
 • dòu
 • 管是什么千奇百怪的東西都有:放臭豆腐
 • de
 • liào
 • dài
 •  
 • ròu
 • chuàn
 • de
 •  
 • shèn
 • zhì
 • lián
 • miàn
 • tiáo
 • 的塑料袋,肉串的杜子,甚至連面條和骨
 • tóu
 •  
 •  
 • 頭……
 •  
 •  
 • xiǎo
 • wèi
 • shì
 •  
 • háng
 • dòng
 • shàng
 • kāi
 • shǐ
 • le
 •  
 • shǒu
 • xiān
 • “護綠小衛士”行動馬上開始了。首先
 •  
 • jìn
 • lǎo
 • shī
 • gào
 • men
 •  
 • men
 • suǒ
 • yào
 • zuò
 • de
 •  
 • gōng
 • zuò
 • ,靳老師告訴我們,我們所要做的“工作
 •  
 • jiù
 • shì
 • zhè
 • de
 • jiǎn
 • gàn
 • jìng
 •  
 • ?g
 • tán
 • de
 • ”就是把這里的垃圾撿干凈,把花壇里的
 • cǎo
 • diào
 •  
 • hái
 • yào
 • men
 • zhù
 • ān
 • quán
 •  
 • shuō
 • wán
 •  
 • 雜草拔掉,還要我們注意安全。說完,我
 • men
 • jiù
 • kāi
 • shǐ
 •  
 • gōng
 • zuò
 •  
 • le
 •  
 • xiān
 • xiù
 • fān
 • lái
 • 們就開始“工作”了。我先把衣袖翻起來
 •  
 • miǎn
 • gǎo
 • zāng
 • le
 •  
 • shì
 • jiù
 • dài
 • zhe
 • dài
 • ,免得把衣服搞臟了,于是就帶著垃圾袋
 • zǒu
 • jìn
 • ?g
 • tán
 •    
 •  
 • shùn
 • tiē
 • hǎi
 •  
 • huǎng
 • chún
 •  
 • shù
 • 走進花壇里/?瞬萜海?乙謊劬涂醇?恕耙
 •  
 • chù
 • hùn
 •  
 • chén
 • jiǎn
 • náng
 • huī
 • huáng
 • xiā
 •  
 • juǎn
 • léi
 • tào
 • ?亍痹諢ㄌ忱锏囊恢凰芰瞎蕖P睦錈雷套
 • tán
 • hàn
 •  
 •  
 •  
 • zhàn
 •  
 •  
 • chén
 • tóu
 •  
 • zhì
 •  
 •  
 •  
 • chī
 • 痰模汗???戰?ㄌ塵頭⑾至死???媸
 • qiào
 •  
 • mèi
 • shuǎ
 •  
 • xuè
 • qiào
 • hán
 • zhì
 •  
 • bān
 •  
 •  
 •  
 •  
 • chén
 • liú
 • 翹?昧耍∮謔俏疑焓秩ゼ瘢???ㄌ忱鎦
 • zhǒng
 • pāng
 • huī
 • zhí
 •  
 • xiě
 • tán
 • móu
 • jìn
 •  
 • zhí
 • nǎi
 • zhí
 • cháo
 • huǎng
 •  
 • 腫乓恢殖び寫痰牟藎?矣沂值氖直巢恍⌒
 • jun4
 • sōu
 • huǎng
 •  
 • huàn
 •  
 • sōu
 • huài
 • lán
 • jiá
 •  
 •  
 • jun4
 • shuō
 • è
 • 吶雋艘幌麓蹋?換?艘壞籃郟??雋說愕
 • chāng
 •  
 • xùn
 •  
 • chuī
 •  
 •  
 •  
 • méng
 • zhì
 • shuāng
 •  
 • qiǎng
 • shā
 •  
 • 閶?浚?賜吹模?伊?τ檬治孀∧搶鎩4
 • sǒng
 • bèi
 •  
 • zhān
 • nuò
 • sōu
 •  
 • tāo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 聳貝絲蹋?詹諾母咝艘丫?滔?粕ⅲ?《
 •  
 •  
 •  
 • nǎi
 • qiào
 • biàn
 • chūn
 • tuì
 •  
 •  
 •  
 • cái
 • chuī
 •  
 •  
 • ???氖翹弁春蛻??J裁炊?髀穡刻?
 • shá
 • shuǎ
 •  
 • huán
 • shǎn
 • shuǎ
 •  
 • nán
 •  
 •  
 • qiào
 • zhí
 • huī
 • 啥窳耍?也桓閃耍∥倚南搿5?俏矣植揮
 • shǎ
 • mèng
 • zhūn
 • qiǎn
 • chún
 •  
 •  
 • sǒng
 • lài
 • jiù
 • xuè
 • 傻孟肫鵒四譴撾銥醇??竦賴鹵舊系牡謔
 •  
 • lóng
 • dòng
 •  
 •  
 • fáng
 • cháng
 •  
 • pīn
 •  
 • shè
 • jié
 • fēi
 • xián
 • niú
 • hái
 • ān
 • ?隆侗;せ肪常?拼?厙頡飛閑醋牛骸氨
 •  
 •  
 •  
 •  
 • fáng
 • chéng
 • qiāo
 • kěn
 • huán
 •  
 •  
 •  
 • měi
 •  
 • jiàng
 • nào
 • ;ど??肪呈敲懇桓齬?袼?Ω鎂〉降鬧
 • zhěn
 •  
 • qiào
 • zhōng
 • bāo
 • nǎi
 • huī
 • cǎi
 • qiè
 •  
 •  
 •  
 • 霸稹!蔽頤竅衷謐齙氖虜灰彩竊詒;ど?
 •  
 • fáng
 • chén
 • kēng
 • wēi
 • ān
 • huáng
 • qiāng
 •  
 • sōu
 • huài
 • lán
 • jiá
 •  
 • xīng
 • cái
 • ?肪陳穡吭偎嫡庵皇腔?艘壞籃郟?惺裁
 • chuō
 • shùn
 • huáng
 •  
 • yáng
 •  
 •  
 • zhì
 • ěr
 •  
 • liǔ
 •  
 •  
 •  
 • 戳瞬黃鸕模?煬??蛭邇Ю锍ふ鞫紀??
 • chù
 •  
 • huān
 • yán
 •  
 • ān
 •  
 • sǒu
 • zhì
 • è
 • mèi
 • sǒng
 • cái
 • kěn
 • yūn
 • jiē
 • 矗?獾閆と庵?擻炙愕昧聳裁茨兀肯氳秸
 •  
 •  
 • zhì
 • hán
 • zhì
 •  
 • qīn
 • huáng
 • xiā
 • xu
 •  
 • yān
 •  
 • ōu
 • 廡??矣稚焓秩ゼ衲侵凰芰瞎蓿?閹?漚
 •  
 •  
 •  
 •  
 • shā
 •  
 • sòng
 •  
 • bǎo
 •  
 •  
 • zhí
 • chún
 • shuò
 • ????鎩S氪送?保?曳⑾直鶉碩技窳
 • méi
 • chēn
 • shuǎ
 •  
 • tuó
 •  
 • ráng
 • zhǐ
 • shàn
 • diǎn
 • niú
 •  
 • fǎn
 • pèi
 •  
 •  
 • 撕枚嗔耍?駝?瓤趾蟮丶褡牛?攵轡?;
 •  
 • fáng
 • chǎo
 • bāo
 • lǐn
 •  
 •  
 • bēn
 • lái
 • jiǎo
 • shuǎ
 •  
 • jiē
 • せ肪吵齙懔ΑW詈笫奔淶攪耍?伊嘧帕街
 • huái
 • liàn
 •  
 •  
 •  
 • chuī
 • jiáo
 •  
 •  
 • féi
 • āi
 •  
 • yōng
 • niǎo
 • sòng
 • 懷戀櫚櫚睦???吹嚼??淝埃?擁裊宋
 • xūn
 • wèi
 • sǒng
 •  
 •  
 •  
 • cuò
 • qué
 • yuè
 • chú
 • zhěn
 •  
 • 藝獯渭竦睦???睦銼瘸粵嗣芻固稹J潞
 •  
 • mào
 • cóng
 • huǎng
 • zhōng
 • huī
 • yuē
 • fáng
 • cháo
 •  
 •  
 • huāng
 • lóng
 • 螅?蟻耄核淙晃蟻衷詼曰肪潮;ぶ荒蘢穌
 •  
 • liáng
 •  
 •  
 • qiàn
 • rèn
 •  
 • miè
 • huān
 •  
 •  
 •  
 • shè
 • 廡┦慮椋??塹任頁ご蠛笠歡ɑ岜;さ厙
 • jiè
 • fáng
 • shí
 • chèn
 • yín
 •  
 •  
 •  
 • méi
 • zhù
 •  
 • méi
 • shè
 • lào
 • 蚧肪匙齔齦?唷⒏?玫墓畢祝?玫厙蠐澇
 • lǎn
 • mái
 • yǒng
 • máng
 • 睹覽霾永茫
 •  
 •  
 • ?
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • jìn
 • ?
 • fěi
 •  
 •  (指導教師:靳建斐)
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
   地球,一個生我們養我們的星球。然而有些人卻對地球進行著一系列的環境破壞,甚至還覺得這么做沒有什么關系。事實卻并非如此,如果地球被破壞了,那么也就是人類將走向毀滅。保護環境是每一個公民應盡的義務。就說上個禮拜星期三吧,我也參加了護綠活動。
   
   那天下午十二點整,我們三年級同學要去當一次“護綠小衛士”。只見我班排著整整齊齊的隊伍,在老師的帶領下,我們來到了我們三年級“工作”的地方,那就是我們學校旁邊小商店前面的公共街道。啊!真不愧是小商店前面的街道。不管是什么千奇百怪的東西都有:放臭豆腐的塑料袋,肉串的杜子,甚至連面條和骨頭……
   “護綠小衛士”行動馬上開始了。首先,靳老師告訴我們,我們所要做的“工作”就是把這里的垃圾撿干凈,把花壇里的雜草拔掉,還要我們注意安全。說完,我們就開始“工作”了。我先把衣袖翻起來,免得把衣服搞臟了,于是就帶著垃圾袋走進花壇里/?瞬萜海?乙謊劬涂醇?恕耙?亍痹諢ㄌ忱锏囊恢凰芰瞎蕖P睦錈雷套痰模汗???戰?ㄌ塵頭⑾至死???媸翹?昧耍∮謔俏疑焓秩ゼ瘢???ㄌ忱鎦腫乓恢殖び寫痰牟藎?矣沂值氖直巢恍⌒吶雋艘幌麓蹋?換?艘壞籃郟??雋說愕閶?浚?賜吹模?伊?τ檬治孀∧搶鎩4聳貝絲蹋?詹諾母咝艘丫?滔?粕ⅲ?《???氖翹弁春蛻??J裁炊?髀穡刻?啥窳耍?也桓閃耍∥倚南搿5?俏矣植揮傻孟肫鵒四譴撾銥醇??竦賴鹵舊系牡謔?隆侗;せ肪常?拼?厙頡飛閑醋牛骸氨;ど??肪呈敲懇桓齬?袼?Ω鎂〉降鬧霸稹!蔽頤竅衷謐齙氖虜灰彩竊詒;ど??肪陳穡吭偎嫡庵皇腔?艘壞籃郟?惺裁戳瞬黃鸕模?煬??蛭邇Ю锍ふ鞫紀??矗?獾閆と庵?擻炙愕昧聳裁茨兀肯氳秸廡??矣稚焓秩ゼ衲侵凰芰瞎蓿?閹?漚????鎩S氪送?保?曳⑾直鶉碩技窳撕枚嗔耍?駝?瓤趾蟮丶褡牛?攵轡?;せ肪吵齙懔ΑW詈笫奔淶攪耍?伊嘧帕街懷戀櫚櫚睦???吹嚼??淝埃?擁裊宋藝獯渭竦睦???睦銼瘸粵嗣芻固稹J潞螅?蟻耄核淙晃蟻衷詼曰肪潮;ぶ荒蘢穌廡┦慮椋??塹任頁ご蠛笠歡ɑ岜;さ厙蚧肪匙齔齦?唷⒏?玫墓畢祝?玫厙蠐澇睹覽霾永茫
    (指導教師:靳建斐)
   

   創造綠色,對未來負責

   三年級作文763字
   作者:未知
  •  
  •  
  • chuàng
  • zào
  •  
  • duì
  • wèi
  • lái
  •  創造綠色,對未來負責
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  •  
  • nán
  • shí
  • yóu
  • kān
  • tàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  •  河南省 河南石油勘探局第八小學三
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • jīn
  • xuě
  • méng
  • 2)班 金雪萌
  • 閱讀全文

   創造綠色,對未來負責

   三年級作文747字
   作者:未知
  •  
  •  
  • chuàng
  • zào
  •  
  • duì
  • wèi
  • lái
  •  創造綠色,對未來負責
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  •  
  • nán
  • shí
  • yóu
  • kān
  • tàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  •  河南省 河南石油勘探局第八小學三
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • jīn
  • xuě
  • méng
  • 2)班 金雪萌
  • 閱讀全文

   創造綠色,對未來負責

   三年級作文755字
   作者:未知
  •  
  •  
  • chuàng
  • zào
  •  
  • duì
  • wèi
  • lái
  •  創造綠色,對未來負責
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  •  
  • nán
  • shí
  • yóu
  • kān
  • tàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  •  河南省 河南石油勘探局第八小學三
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • jīn
  • xuě
  • méng
  • 2)班 金雪萌
  • 閱讀全文

   我是環保小衛士

   三年級作文485字
   作者:黃子洋
  • bié
  •  
  • dài
  • mǎi
  • le
  • bīng
  • líng
  •  
  • gǎn
  • 我特別渴,迫不及待買了一個冰激凌,趕
  • jǐn
  • kāi
  • bāo
  • zhuāng
  • zhǐ
  •  
  • shùn
  • shǒu
  • zhǐ
  • rēng
  • zài
  • shàng
  •  
  • 緊撕開包裝紙,順手把紙扔在地上,媽媽
  • kàn
  • jiàn
  • le
  • shuō
  •  
  •  
  • fēng
  •  
  • kuài
  • bāo
  • zhuāng
  • zhǐ
  • jiǎn
  • lái
  •  
  • 看見了說:“大峰,快把包裝紙撿起來,
  • 閱讀全文

   我是綠色小衛士

   三年級作文355字
   作者:丘林明
  • de
  • xiǎo
  • yǒu
  • hěn
  • duō
  •  
  • shù
  • ?g
  • cǎo
  • què
  • hěn
  • shǎo
  • 我的小區里有很多垃圾,樹木花草卻很少
  •  
  • lái
  • zhè
  • de
  • rén
  • dōu
  • huì
  • shuō
  • zhè
  • de
  • měi
  • huà
  • huà
  • huán
  • ,來這里的客人都會說這里的美化綠化環
  • jìng
  • hěn
  • hǎo
  •  
  • zěn
  • me
  • bàn
  • ne
  •  
  • yǒu
  • le
  •  
  • 境很不好。怎么辦呢?有了。
  • 閱讀全文

   綠色網吧

   三年級作文469字
   作者:李曉婷
  •  
  • jiǔ
  •  
  • lián
  • xiē
  • hái
  • lái
  • wán
  • le
  •  
  • dāng
  • rán
  •  
  • lǎo
  • 不久,連一些孩子也來玩了。當然,老
  • bǎn
  • de
  • hái
  • lái
  • wǎng
  • ba
  • wán
  • le
  •  
  • guò
  • le
  • duàn
  • shí
  • jiān
  •  
  • 板的孩子也來網吧玩了。過了一段時間,
  • lǎo
  • bǎn
  • hái
  • de
  • chéng
  • ?
  • yuè
  • lái
  • yuè
  • hǎo
  • le
  •  
  • lǎo
  • bǎn
  • hěn
  • shēng
  • 老板孩子的成績越來越不好了,老板很生
  • 閱讀全文

   綠色的校園

   三年級作文454字
   作者:范曉光
  •  
  • men
  • de
  • xué
  • xiào
  • yǒu
  • měi
  • de
  • xiào
  • yuán
  •  
  • zhī
  • yào
  • 我們的學校有一個美麗的校園,只要你
  • zǒu
  • jìn
  • xiào
  • yuán
  •  
  • jiù
  • huì
  • xiàn
  •  
  • xiào
  • yuán
  • dào
  • chù
  • dōu
  • chōng
  • mǎn
  • 走進校園,就會發現,校園里到處都充滿
  • le
  •  
  • xué
  • xiào
  • měi
  • jiǎo
  • luò
  • dōu
  • shù
  • chéng
  • yīn
  •  
  • niǎo
  • 了綠色,學校每個角落都綠樹成蔭,鳥語
  • 閱讀全文

   爭當環保小衛士

   三年級作文573字
   作者:洪敏之
  • men
  • rèn
  • shí
  • zhū
  •    
  • ma
  •  
  • ràng
  • lái
  • gào
  • ba
  •  
  • 你們認識朱q嗎?讓我來告訴你吧!
  •  
  • zhū
  •    
  • de
  • jiā
  • zài
  • hàn
  • zhōng
  • shì
  • shān
  • qīng
  • shuǐ
  • xiù
  • de
  • yáng
  • xiàn
  •  
  • de
  • 朱q的家在漢中市山清水秀的洋縣。它的
  • máo
  • xuě
  • bái
  • xuě
  • bái
  • de
  •  
  • hóng
  • hóng
  • de
  • zuǐ
  • yòu
  • jiān
  • yòu
  • zhǎng
  •  
  • 羽毛雪白雪白的,紅紅的嘴巴又尖又長,
  • 閱讀全文

   大樹的衛士

   三年級作文388字
   作者:任哲藝
  •  
  • zài
  • fán
  • huá
  • de
  • sēn
  • lín
  •  
  • yǒu
  • qiān
  • nián
  • lǎo
  • shù
  • 在一個繁華的森林里,有一棵千年老樹
  •  
  • gāo
  • wēi
  • měng
  •  
  • shí
  • fèn
  • qiáng
  • zhuàng
  •  
  • ,它高大威猛,十分強壯。
  •  
  • yǒu
  • tiān
  •  
  • shù
  • le
  • bìng
  •  
  • shù
  • tíng
  • tuō
  • luò
  • 有一天,大數得了病,樹葉不停地脫落
  • 閱讀全文

   環保小衛士

   三年級作文986字
   作者:黃蔡威
  • huán
  • bǎo
  • xiǎo
  • wèi
  • shì
  • 環保小衛士
  •  
  • 
  • rén
  • lèi
  • yǒu
  • měi
  • de
  • qiú
  •  
  • qiú
  • shàng
  • yǒu
  • duō
  • shì
  • 人類有一個美麗的地球,地球上有許多適
  • 閱讀全文

   環保小衛士

   三年級作文622字
   作者:未知
  •  
  • 
  • huán
  • bǎo
  • xiǎo
  • wèi
  • shì
  • 環保小衛士
  •  
  • zhè
  • nián
  •  
  • suí
  • zhe
  • rén
  • kǒu
  • de
  • zēng
  • duō
  •  
  • bǎo
  • huán
  • jìng
  • 這幾年,隨著人口的增多,保護環境也
  • 閱讀全文

   “綠色衛士”在行動

   三年級作文865字
   作者:倪娟
  •  
  • qiú
  •  
  • shēng
  • men
  • yǎng
  • men
  • de
  • xīng
  • qiú
  •  
  • rán
  • ér
  • 地球,一個生我們養我們的星球。然而
  • yǒu
  • xiē
  • rén
  • què
  • duì
  • qiú
  • jìn
  • háng
  • zhe
  • liè
  • de
  • huán
  • jìng
  • huài
  • 有些人卻對地球進行著一系列的環境破壞
  •  
  • shèn
  • zhì
  • hái
  • jiào
  • zhè
  • me
  • zuò
  • méi
  • yǒu
  • shí
  • me
  • guān
  •  
  • shì
  • shí
  • ,甚至還覺得這么做沒有什么關系。事實
  • 閱讀全文

   稻田衛士

   三年級作文193字
   作者:趙逸銘
  •  
  •  
  • dào
  • tián
  • wèi
  • shì
  •  稻田衛士
  •  
  •  
  • jīn
  • nián
  •  
  • nóng
  • mín
  • yòu
  • zài
  • tián
  • zhǒng
  • le
  • duō
  •  今年,農民伯伯又在田野里種了許多
  • mài
  • miáo
  •  
  • nóng
  • mín
  • wàng
  • néng
  • shōu
  • hǎo
  • jià
  • qián
  •  
  • 麥苗,農民伯伯希望能收個好價錢。
  • 閱讀全文

   我是環保小衛士

   三年級作文322字
   作者:宋建宇
  •  
  •  
  • shì
  • huán
  • bǎo
  • xiǎo
  • wèi
  • shì
  •  
  •  
  •  我是環保小衛士 
  •  
  •  
  •  
  • sòng
  • ?
  •  
  •  
  •  宋建宇 
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  •  
  • dài
  • dào
  • de
  • gōng
  • chǎng
  • wán
  •  星期天,爸爸帶我到他的工廠去玩
  • 閱讀全文

   保護地球,做綠色環保小衛士

   三年級作文685字
   作者:郝方源
  •  
  •  
  • zài
  • máng
  • máng
  • zhòu
  • zhōng
  •  
  • yǒu
  • wèi
  • lán
  • de
  • xīng
  • qiú
  •  在茫茫宇宙中,有一顆蔚藍色的星球
  •  
  • jiù
  • shì
  • men
  • rén
  • lèi
  • lài
  • shēng
  • cún
  • de
  • jiā
  • yuán
  •  
  •  
  • ,她就是我們人類賴以生存的家園——地
  • qiú
  •  
  • qiú
  • qīn
  • gěi
  • le
  • men
  • shēng
  • mìng
  •  
  • gěi
  • le
  • 球。地球母親給予了我們生命,給予了我
  • 閱讀全文

   建綠色家園,與文明同行

   三年級作文494字
   作者:劉子晨
  •  
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  • tóng
  • xué
  • men
  •  
  • qiú
  • shì
  • men
  • de
  • jiā
  •  親愛的同學們,地球是我們綠色的家
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  • 園。 
  •  
  •  
  • shuí
  • wàng
  • tóu
  • dǐng
  • de
  • tiān
  • kōng
  • zhàn
  • lán
  • hǎi
  •  
  •  
  •  
  •  誰不希望頭頂的天空湛藍如海? 
  • 閱讀全文

   我是綠色小衛士

   三年級作文:我是綠色小衛士
   作文字數:363
   作者:蔣湘茜
  •  
  •  
  • shì
  • xiǎo
  • wèi
  • shì
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiú
  • shì
  • jiā
  •  我是綠色小衛士  地球是我家
  •  
  • wèi
  • shēng
  • kào
  • jiā
  •  
  • wéi
  • bǎo
  • huán
  • jìng
  •  
  • zài
  • xiǎo
  • ,衛生靠大家。為保護環境,我在小區里
  • kāi
  • zhǎn
  • le
  •  
  • huó
  • dòng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • huó
  • dòng
  • 開展了一次“綠色活動”。  活動
  • 閱讀全文

   綠色的竹樓

   三年級作文:綠色的竹樓
   作文字數:339
   作者:徐之欣
  •  
  •  
  • shuāng
  • bǎn
  •  
  • piàn
  • cuì
  •  
  • ér
  • de
  • fáng
  • hěn
  •  西雙版納,一片翠綠。那兒的房屋很
  • guài
  •  
  • yòng
  • zhuān
  •  
  • yòng
  • shí
  •  
  • shì
  • yòng
  • de
  • zhú
  • jiàn
  • 怪,不用磚,不用石,是用綠色的竹子建
  • zào
  • chéng
  • de
  •  
  • zhú
  • lóu
  • shì
  • xuán
  • kōng
  • de
  •  
  • yóu
  • de
  • zhú
  • zhī
  • 造成的。竹樓是懸空的,由粗大的竹子支
  • 閱讀全文
  分分十一选五分分十一选五平台分分十一选五主页分分十一选五网站分分十一选五官网分分十一选五娱乐分分十一选五开户分分十一选五注册分分十一选五是真的吗分分十一选五登入分分十一选五快三分分十一选五时时彩分分十一选五手机app下载分分十一选五开奖 www.86267d.com | www.088185.com | www.366098.com | www.485648.com | www.466518.com | www.303476.com | www.158267.com | www.3g88.com | www.84186633.com | www.vns0598.net | www.dx2207.com | www.e79839.com | www.5550088hg.com | www.1433369.com | www.153000.com | www.122100.com | www.590246.com | www.774311.com | www.lcw997.com | www.196806.com | www.12455q.com | www.29277z.com | www.5086a.com | www.cf9906.com | www.83636h.com | www.feicai0315.com | www.long135.com | www.xpj39888.com | www.xz1008.com | www.763287.com | www.81678u.com | www.54400x.com | www.5zxz.com | www.5900js.com | www.u99831.com | www.y91222.com | www.hh58.com | www.319989.com | www.49956g.com | www.bmw2011.com | www.666xx.cc | www.50080j.com | www.2371z.com | www.4446.com | www.50051b.com | www.2934b.com | www.pj00400.com | www.6199p.com | www.01924.com | www.9149.com | www.60108z.com | www.11czt.com | www.56855a.com | www.163888nn.com | www.844141.com | www.99677z.com | www.y2242.com | www.tz5850.com | www.c77005.com | www.866269.com | www.35918q.com | www.ay7799.com | www.lehu5788.com | www.792056.com | www.guocai667.com | www.50051l.com | www.1937647470.com | www.4853l.com | www.777177.com | www.hcw332.com | www.1035n.com | www.16789v.com | www.4880f.com | www.6888884.com | www.51515c.com | www.x988.tv | www.7345q.com | www.535.cc | www.60007y.com | www.7415y.com | www.937461.com | www.48482.com | www.68568w.com | www.live0055.com | www.70768844.com | www.77801a.com | www.caipiao33e.com | www.4853e.com | www.955334.com | www.21202q.com | www.66dihao.com | www.2041vv.com | www.215135.com | www.83356n.com | www.9170146.com | www.331616.com | www.09323r.com | www.4923h.com | www.898304.com | www.2632w.com | www.12741w.com | www.67.hk | www.zuan222.com | www.lehu595.com | www.097779d.com | www.77210h.com | www.h88991.com | www.k555555.com | www.33997s.com | www.309096.com | www.768299.com | www.zcwf6.com | www.8205aa.com | www.456685.com | www.8899bygj.com | www.9422.com | www.588yc.com | www.84881o.com | www.89894p.com | www.4065k.com | www.9498.com | www.690876.com | www.47922v.com | www.33997d.com | www.san338.com | www.669773.com | www.143546.com | www.2371u.com | www.00840c.com | www.ks8802.com | www.xinyc2.com | www.7605d.com | www.9812d.com | www.65707r.com | www.1484q.com | www.330197.com | www.44889f.com | www.727939.com | www.c1353.com | www.cr7886.com | www.33588j.com | www.f666g.com | www.81520j.com | www.11521.com | www.367474.com | www.1516bb.com | www.652331.com | www.99178a.com | www.928621.com | www.1591pppp.com | www.1149.com | www.5158999.cc | www.r988888.com | www.366sb.24.sb | www.j3122.com | www.sb7704.com | www.lyc388.com | www.hw7890.com | www.hy994.com | www.958901.com | www.80550.com | www.cp689.vip | www.78188a.com | www.subeirui520.com | www.960885.com | www.697710.com | www.586960.com | www.lehu837.com | www.186753.com | www.tz8880.com | www.60123e.com | www.88850w27.com | www.29039.cc | www.052304.com | www.39499d.com | www.16149.com | www.ddc788.com | www.330605.com | www.38135c.com | www.71233hh.com | www.y98222.com | www.913gc.com | www.118gc.com | www.15111242529.com | www.861150.com | www.811052.com | www.66653h.com | www.wan5499.com | www.hx6697.com | www.22333.com | www.56855m.com | www.80065l.com | www.48438e.com | www.c2398.com | www.899621.com | www.05666648.com | www.14412.com | www.99844.com | www.16789r.com | www.187396.com | www.wan9699.com | www.8473j.com | www.361944.com | www.55665309.com | www.hj9798.com | www.799343.com | www.h99991.com | www.cly5.com | www.hcw332.com | www.84881s.com | www.2349003.com | www.578960.com | www.kj8688.com | www.xpj8360.com | www.488018.com | www.29088gg.com | www.66356c.com | www.188727.com | www.86087e.com | www.u4065.com | www.50732n.com | www.0241.com | www.5553709.com | www.c1393.com | www.324677.com | www.2041mm.com | www.hbcp0000.com | www.910xj.com | www.602985.com | www.3868132.com | www.4237xx.com | www.55228g.com | www.912486.com | www.lhc58b.com | www.8473r.com | www.26299n.com | www.50884.com | www.680044.com | www.vns1818.cc | www.87668k.com | www.911050.com | www.2041ll.com | www.84499k.com | www.960106.com | www.55917bb.com | www.gcw59.com | www.500yf.com | www.216750.com | www.361888q.com | www.cp001x.com | www.y186j.com | www.41518l.com | www.926799.com | www.98777n.com | www.lehu091.com | www.gy11.com | www.77114t.com | www.613595.com | www.hy9827.com | www.00555yh.com | www.33331h.com | www.333hy.cc | www.35155a.com | www.570981.com | www.021718.com | www.9411qq.cc | www.163cp163.com | www.pj0077.com | www.25688p.com | www.330892.com | www.u588.me | www.9966760.com | www.yh4020.com | www.520168djkk.com | www.89980.cc | www.77801k.com | www.729908.com | www.57ms3122uu.com | www.jj00558.com | www.long07.com | www.135520v.com | www.ldfc8.com | www.71399l.com | www.001879.com | www.836595.com | www.955149.com | www.28891h.com | www.5130hb.com | www.san009.com | www.16789e.com | www.73055w.cc | www.gy11.com | www.1035c.com | www.50051c.com | www.66332b.com | www.314877.com | www.611036.com | www.911888a.com | www.553333.com | www.77288zz.com | www.abdwc001.com | www.62388n.com | www.p24.cc | www.wanbo0888.com | www.hgx21088.com | www.18559o.com | www.09n.cm | www.15934393943.com | www.a3882.com | www.c6321.com | www.9889hc.com | www.2373t.com | www.50026w.com | www.95999w.com | www.43818h.com | www.60108o.com | www.88266y.com | www.028314.com | www.033918.com | www.bxcp3.com | www.81520k.com | www.80767b.com | www.55228k.com | www.23636m.com | www.80065j.com | www.84499r.com | www.41518j.com | www.15355k.com | www.5027.com | www.c760.net | www.7860bb.com | www.954321k.com | www.9611tt.com | www.2019z.cc | www.4288ee.com | www.1489f.com | www.22qwer.cn | www.4023e.com | www.5593y.com | www.524988.com | www.27111.com | www.b201.com | www.809217.com | www.506433.com | www.031069.com | www.29277p.com | www.6832g.com | www.gen00.com | www.1593x.com | www.223344yh.com | www.00829d.com | www.1869h.com | www.6465.com | www.717224.com | www.178673.com | www.87668b.com | www.088wy.com | www.4647cc.net | www.jsw66.cc | www.4812o.com | www.153240.com | www.905881.com | www.005845.com | www.6769r.com | www.280710.com | www.qxcp555.com | www.0024035.com | www.375375.com | www.698300.com | www.50054u.com | www.000ac.com | www.f00228.com | www.8577s.cc | www.48438r.com | www.595477.com | www.66376r.com | www.885599l.com | www.long239.com | www.2277bygj.com | www.755216.com | www.33997m.com | www.xh8015.com | www.1644555.com | www.2041dd.com | www.775979.com | www.99677h.com | www.1002535.com | www.wnsr983.com | www.50064m.com | www.7380gg.com | www.xlcp08.com | www.2929x.com | www.377501.com | www.2109o.com | www.dzj0033.com | www.833608.com | www.895853.com | www.68689z.com | www.d7249.com | www.j15ii.com | www.321333b.com | www.bxcp3.com | www.38200z.com | www.sjg001.com | www.755860.com | www.3126w.com | www.7454ff.com | www.95011j.com | www.183380.com | www.1497t.com | www.y99885.com | www.rcw8833.com | www.50080t.com | www.gcw97.com | www.5505132.com | www.ckb000.com | www.577455.com | www.62383f.com | www.824879.com | www.2109a.com | www.5319c.com | www.3044.com | www.3668m.com | www.1484s.com | www.cn.manbet196.com | www.055v.cc | www.0961666.com | www.849798.com | www.88fzc.com | www.00829v.com | www.zuan222.com | www.fen09.com | www.test888.com | www.704126.com | www.11441277.com | www.6766.net | www.77114t.com | www.44889a.com | www.wnsr909.com | www.51331c.com | www.tyccp57.com | www.810895.com | www.76055p.com | www.jxcp2222.com | www.50064p.com | www.cq205.com | www.55356.com | www.9889hc.com | www.www68666h.com | www.346511.com | www.83636e.com | www.9646i.com | www.999xm.cc | www.63290m.com | www.50074h.com | www.ww3014.com | www.818897.com | www.48488k.com | www.2371t.com | www.29277j.com | www.0289q.com | www.142525.cc | www.55668ff.com | www.914983.com | www.6623w.com | www.883399g.com | www.xjs8003.com | www.60007l.com | www.jinsha752.com | www.909309.com | www.04466648.com | www.8000hc.com | www.865510.com | www.xsj057.com | www.bxcp3.com | www.917737.com | www.pj88793.com | www.44clf.com | www.689244.com | www.c7203.com | www.188933.com | www.354177.com | www.47922o.com | www.longhanlin.com | www.68568x.com | www.hy983.com | www.ks8989.com | www.3552u.com | www.805835.com | www.87680198.com | www.ljw032.com | www.52072a.com | www.200590.com | www.6199d.com | www.gy11.com | www.001537.com | www.aomenyinhe999.com | www.4449844.com | www.528qx.com | www.401269.com | www.5300555.com | www.7050l.com | www.528qx.com | www.345583.com | www.hga8585.com | www.vip201528.com | www.ya989.com | www.liuguan000.com | www.339137.com | www.848678.com | www.888092c.com | www.99677k.com | www.896950.com | www.906765.com | www.lehu2666.com | www.99029.org | www.71399k.com | www.233887.com | www.53209922.com | www.js06vip3.com | www.28441111.com | www.07163k.com | www.755860.com | www.232444.com | www.v15587.com | www.15827099787.com | www.05028.com | www.254499.com | www.441111.com | www.58040.com | www.41375.com | www.5008196.com | www.7116a.com | www.89894f.com | www.rcw8866.com | www.21964.com | www.80078j.com | www.j34348.com | www.c9259.com | www.68682c.com | www.316477.com | www.184655.com | www.64000w.com | www.421774.com | www.1366801.com | www.u3285.net | www.1035l.com | www.50064h.com | www.481770.com | www.779889.com | www.582466.com | www.7894r.com | www.619941.com | www.ck9979.com | www.08199r.com | www.105ak.com | www.00665a.com | www.234892.com | www.fh7557.com | www.hk177.com | www.134809.com | www.366306.com | www.911000g.com | www.999.1292b.com | www.a913574355.com | www.c146.vip | www.622by.com | www.26299l.com | www.50052b.com | www.197802.com | www.540377.com | www.810575.com | www.78932.com | www.335515.com | www.5165999.com | www.90939.com | www.87680118.com | www.zdj92.com | www.4288jj.com | www.61999ii.com | www.y2665.com | www.83335aa.com | www.4443065.com | www.js8907.vip | www.55035b.com | www.77gg11.vip | www.988944.com | www.c2266.com | www.hx5566.com | www.gen08.com | www.064wy.com | www.022gx.cc | www.371i.cc | www.015ac.com | www.ya909.com | www.okw2.com | www.cp369.net | www.2200yy.com | www.wei1988.com | www.540061.com | www.1593b.com | www.66999e.com | www.60082626.com | www.13230303223.com | www.13238788777.com | www.78221z.com | www.16789m.com | www.680998.com | www.long8367.com | www.38345q.com | www.pj88087.com | www.760760d.com | www.68119455.com | www.0906.am | www.89ms3122r.com | www.025563.com | www.ysb8.com | www.xinyc3.com | www.399210.com | www.97655k.com | www.34788d.com | www.56718.com | www.ya313.com | www.88188a.cc | www.1010140.com | www.long250.com | www.6939d.com | www.5593q.com | www.8814e9.com | www.30019d.com | www.4749.com | www.495358.com | www.81678m.com | www.77210k.com | www.622by.com | www.48488q.com | www.pj21599.com | www.l33ee.com | www.999-1cw.com | www.88839b.com | www.86611.com | www.680221.com | www.84499d.com | www.16878n.com | www.01885c.com | www.dzj399.com | www.99840v.com | www.0hjdc.com | www.49330.com | www.594883.com | www.51515l.com | www.589zf.com | www.1536848.com | www.d773776.com | www.8110888.com | www.60082323.com | www.998855aa.com | www.037211.com | www.35155n.com | www.66356g.com | www.lehu0588.com | www.4812c.com | www.77075vv.com | www.568001.com | www.76520s.com | www.318548.com | www.hy7166.com | www.09129g.com | www.922878.com | www.132880.com | www.1368f.cc | www.6139f.com | www.88850r.com | www.908901.com | www.389644.com | www.37676.cc | www.3480044.com | www.2214aa.com | www.c868.com | www.025727.com | www.okw7.com | www.long8602.com | www.773820022.com | www.xinyc8.com | www.34788r.com | www.pj223322.com | www.ly09.com | www.588088a.com | www.61233hh.com | www.66cyh.com | www.901999b.com | www.67806.com | www.54400s.com | www.v5309.com | www.9799b.com | www.33115.com | www.66653c.com | www.958125.com | www.64206420.com | www.477198.com | www.81233n.com | www.38437777.com | www.4466760.com | www.569829.com | www.66wcw.com | www.tyccp95.com | www.566900.com | www.43818s.com | www.33331e.com | www.cjy.com | www.511059.com | www.tlcp2.com | www.911000y.com | www.168555.com | www.26299r.com | www.56855p.com | www.48438w.com | www.50054h.com | www.xpj9988.cc | www.60029.com | www.99677y.com | www.18071638520.com | www.98777j.com | www.312012.com | www.21819z.com | www.79889r.com | www.332930.com | www.bs188.com | www.3522-9.com | www.219077.com | www.jinsha759.com | www.0524.am | www.024028.com | www.2828565.com | www.15248686.com | www.25688o.com | www.h88923.com | www.920999.com | www.9478u.com | www.88877l.com | www.769526.com | www.8800057.cc | www.a37377.cc | www.81233n.com | www.zb9989.com | www.418114.com | www.7782j.com | www.yh7223.com | www.547077.com | www.15096106888.com | www.0107337.com | www.78949l.com | www.tz193.com | www.676285.com | www.22290o.com | www.26616i.com | www.35918b.com | www.yblj6088.com | www.lcw997.com | www.348fujian.com | www.085888.com | www.18czj.com | www.00050.com | www.50788i.com | www.6199qqq.com | www.591015.com | www.5501885.com | www.889915.com | www.6tdc.com | www.30177766.com | www.77114r.com | www.ys9996.com | www.022613.com | www.long31.com | www.620316.com | www.3008e.com | www.52075a.com | www.70366c.com | www.678msc.com | www.55ckb.com | www.30007y.com | www.81520.com | www.5219bb.com | www.16878j.com | www.f66c.com | www.68568s.com | www.88877k.com | www.001562.com | www.sdd234.com | www.235644.com | www.79pj7.com | www.335248.com | www.long5432.com | www.335243.com | www.long8580.com | www.286898.com | www.619949.com | www.177524.com | www.ttcp77777.com | www.178319.com | www.wns00.me | www.66376u.com | www.81866r.com | www.99788m.com | www.00880k.com | www.81233cc.com | www.4591241.com | www.5854c.cc | www.700802.com | www.gy11.com | www.900691.com | www.7860yy.com | www.895030.com | www.hgx20088.com | www.295207.com | www.99840u.com | www.bxcp3.com | www.98777c.com | www.500yf.com | www.93777.com | www.1749430065.com | www.755860.com | www.p5887.com | www.60123z.com | www.00880.app | www.022js.cc | www.33115.com | www.pj21887.com | www.377192.com | www.xsj057.com | www.36166f.com | www.77288pp.com | www.73609.com | www.870300.com | www.longfa5.com | www.33997e.com | www.8897098.com | www.2455m.com | www.683717.com | www.070233.com | www.33598p.com | www.7384ggg.com | www.77224y.com | www.178612.com | www.22113f.com | www.c760.vip | www.738070.com | www.hg12202.com | www.07813.com | www.7771777.com | www.hg345d.com | www.36788k.com | www.4932.com | www.111cp55.com | www.89894w.com | www.bet1308.com | www.jinsha738.com | www.326608.com | www.3868135.com | www.1991397.com | www.513477.com | www.86450.com | www.60933.com | www.450689.com | www.55a61.com | www.5534pj.com | www.396477.com | www.73055p.com | www.k3285.net | www.186753.com | www.9846k.com | www.155114.com | www.36788e.com | www.hgyz88.com | www.bb488.com | www.34788b.com | www.330333.com | www.99840v.com | www.hm3999.com | www.lcw997.com | www.55080c.com | www.16789n.com | www.83033z.com | www.46890.com | www.6939w.com | www.cp67.cc | www.190881.com | www.999166.com | www.kb8812.com | www.3933e.cc | www.605134.com | www.2548546.com | www.7003pj.com | www.26878z.com | www.771219.com | www.33gg8332.com | www.6665608.com | www.74972.com | www.le33.cc | www.1839001.com | www.22557c.com | www.2632g.com | www.498266.com | www.5630858.com | www.qifa619.com | www.hm2255.com | www.029781.com | www.cp010.com | www.88993r.com | www.84898aabbg.com | www.50051k.com | www.616971.com | www.2371c.com | www.888877e.com | www.8473t.com | www.86267j.com | www.770935.com | www.2041y.com | www.pjqipai.com | www.xh8038.com | www.77996d.com | www.695899.com | www.1779mmm.com | www.38135a.com | www.3178k.com | www.3552f.com | www.155792.com | www.571155.com | www.hjdc2008.com | www.yyc922.com | www.soloartisr1983.com | www.32123k.com | www.217556.com | www.5751.com | www.26558q.com | www.1484xx.com | www.a2996.com | www.m.55xj.vip | www.55558c.com | www.620977.com | www.77075ss.com | www.68579455.com | www.451501.com | www.ssd1145.com | www.cpw | www.36166e.com | www.498266.com | www.xg499.com | www.77288c.com | www.yh7873.com | www.js65r.com | www.8124f.com | www.011ac.com | www.80065q.com | www.178753.com | www.799425.com | www.zgcp05.com | www.927041.com | www.test777.com | www.lehu3088.com | www.j9187.com | www.c103.cc | www.15355x.com | www.66652o.com | www.424988.com | www.927986.com | www.8880808.com | www.55336v.com | www.4923s.com | www.109663.com | www.8666d.com | www.js84898.com | www.xh8040.com | www.500yf.com | www.33112b.com | www.50051z.com | www.186791.com | www.583477.com | www.898338.com | www.qn49.com | www.464.vip | www.134805.com | www.cqby7.com | www.65609r.com | www.00829e.com | www.vni555.com | www.65422p.com | www.456456js.com | www.16181k.com | www.f004f.com | www.13912735540.com | www.8473n.com | www.1088hg7.com | www.yy63.com | www.6fa500.com | www.022js.cc | www.2934v.com | www.8039z.com | www.41211.cc | www.89798.com | www.26299r.com | www.36166y.com | www.43818s.com | www.60007n.com | www.61233t.com | www.68689h.com | www.71233s.com | www.65707t.com | www.50732r.com | www.26878b.com | www.27776.cc | www.3478w.cc | www.23040.com | www.kc67.com | www.igcp9.com | www.sbd0011.net | www.7605o.com | www.1039664743.com | www.83899vip.com | www.25288b.com | www.7060.bet | www.8644999.com | www.041234h.com | www.www68666k.com | www.38390f.com | www.9830qq.com | www.3456884.com | www.755696.com | www.js333.com | www.708270.com | www.373909.com | www.91233q.com | www.50052f.com | www.07163x.com | www.2tdc.com | www.540072.com | www.xpj70042.com | www.1227p.com | www.9799qq.com | www.65609g.com | www.bm1233.vip | www.28823.com | www.933771.com | www.501349.com | www.73166j.com | www.26163x.com | www.hjin1.com | www.18181377593.com | www.565522v.com | www.lotto.386898.com | www.566530.com | www.99552337.com | www.949678.com | www.236380.com | www.32123s.com | www.8000hc.com | www.33cyh.com | www.cq830.com | www.js888.us | www.20333.com | www.955334.com | www.193522.com | www.36166k.com | www.g7276.com | www.18559x.com | www.r999990.com | www.60082525.com | www.56794.com | www.206991.com | www.68682c.com | www.b003333.com | www.zb444.cc | www.11225309.com | www.vns0998.net | www.810525.com | www.60108t.com | www.w931.com | www.zb1116.com | www.96626d.com | www.429999d.com |